Transfer apps

Gói ‘Transfer apps’:
– Là các Apps được upload trên tài khoản của chúng tôi và đã được duyệt trên CHPlay.
– Khi chọn mua app, bạn cần nhập tài khoản dev mà bạn muốn chuyển app đến.